Llyfrgell Adnoddau Digital Communities Wales (DCW)

 • 2.1 Libraries in Wales Meeting 1

 • 2.2 Libraries in Wales Meeting 2

 • 2.3 Libraries in Wales Meeting 3

 • 3.1 Device Loan Scheme Guide - DCW Cwmpas

 • 3.2 Cynllun Benthyg Dyfeisiau - DCW Cwmpas

 • 4.1 Deall Jargon DCW

 • 4.2 Jargon Buster A-Z Worksheet

 • 5. Online Safety Top 10 (Bilingual)

 • 6.0 Mainstreaming Digital Inclusion across Libraries

 • 6.0 Prif-ffrydio Cynhwysiant Digidol ar draws Llyfrgelloedd

 • 6.1 Recruiting and Supporting Digital Volunteers in Libraries

 • 6.1 Recriwtio a Chefnogi Gwirfoddolwyr Digidol mewn Llyfrgelloedd

 • 6.2 Grants and Contracts Guide WCVA

 • 7.0 Activity Card Concept

 • 8.0 Library Resources - Devices

 • 8.0 Adnoddau Llyfrgell - Dyfeisiau

Cookie Settings